Sleva

Hlavenka Jiří – Dělejte byznys na internetu

100,00  0,00 

Je to droga. Ta nejrychlejší.
Co jsem vedle popsal, je typický postup
u úspěšného produktu, technologie, fenoménu,
trendu atd. v oblasti Internetu. Není důležité,
o jaký produkt se jedná – takovýchto už byly
desítky. Není důležité, kdy přesně se to stalo,
není důležité, kde se to stalo.

Podstatné je, jak
rychle se to stalo: rychlost, jakou se vyvíjí ta no-
vá věc, kterou jsme pro větší volnost v uvažová-
ní nazvali nejvágněji, jak to šlo. Za rok a půl
z úplné nuly do pozice a do hodnoty, kterou se
mohou těšit giganti typu Škoda Praha, ta ovšem
za sto let života.

Sdílet povoleno.

Sleva (Úspora 100%)

Popis

Hlavenka Jiří – Dělejte byznys na internetu
Hlasujte prosím.

Na první pohled to vypadá, že se nic nezměnilo. Ráno by-
lo světlo stejně jako včera, město je zase plné aut a v televizi
jsou kromě pohlouplých seriálů jen depresivní zprávy o tom,
jakých chyb a afér se česká stranicko-politicko-ekonomická
špička za posledních dvacet čtyři hodin zase stihla dopustit.
Ale pod povrchem – doslova pod povrchem, v kabelech běží-
cích pod chodníky a v levně pronajatých sklepních prostorech
byl učiněn za tento den další nenápadný, ba neviditelný krok.
Internet opět získal na síle a o krůček se přiblížil ke svému cí-
li, destrukci starých, nejen ekonomických zvyklostí a pravidel
a nastolení nových.

Tato kniha je velmi jednoznačná už v názvu. Autor se sna-
ží říci, že přesun (nejen) obchodních aktivit na Internet je pro
každého věc, kterou by neměl zanedbat či úplně pominout, ji-
nak může dopadnout docela nevalně. Autor je Internetem
značně postižen a má v něj velkou víru; je to tedy kniha agitač-
ní, od začátku se snažící čtenáře o něčem přesvědčit a pilně
snášející argumenty na podporu tohoto záměru.

Čtenář musí
být proto upozorněn, že to nebude moc férový boj, protože
opozici, reprezentující staré, pomalu odcházející časy, nebude
příliš dán prostor k argumentaci.

Autor ale na oplátku slibuje,
že se bude snažit snášet argumenty pro i proti, tak, jak jeho
znalosti dovolují. Přesto však silně doufá, že se mu podaří pře-
svědčit vás o tom, abyste si internetové komerce všimli a hlav-
ně, abyste pro ni něco aktivně udělali – a R na straně provozu-
jící, nebo na straně zákaznické.

Sdílet povoleno.