Sleva

Investování do průmyslových nemovitostí

100,00  0,00 

Cílem studie je analyzovat investiční podmínky v oblasti nemovitostí, se zaměřením zejména
na průmyslové nemovitosti.

Tato oblast je českou investiční veřejností dosud neprávem
opomíjená, i když nabízí velmi zajímavé zhodnocení při akceptovatelné míře rizika. Studie
zařazuje tento druh aktiv v rámci všech možností investování do finančních a nefinančních
instrumentů a zaměřuje se na komparaci z hlediska očekávaného výnosu, míry rizika a
likvidity. Vedle této analýzy studie přibližuje také některé možnosti, jak do tohoto
instrumentu investovat.

Sdílet povoleno.

Sleva (Úspora 100%)

Popis

Investování do průmyslových nemovitostí
6 (100%) 1 Hlasovalo

Manažerské shrnutí
Cílem studie je analyzovat investiční podmínky v oblasti nemovitostí, se zaměřením zejména
na průmyslové nemovitosti. Tato oblast je českou investiční veřejností dosud neprávem
opomíjená, i když nabízí velmi zajímavé zhodnocení při akceptovatelné míře rizika.

Investice do nemovitostí v České republice jsou v posledních letech na vzestupu. Podle
studie International Investment Atlas 2015 společnosti Cushman & Wakefield vzrostly jenom
mezi roky 2013 a 2014 celkově o 96,2 procenta (z 1017 mil. EUR na 1995 mil. EUR). Z
okolních zemí zaznamenalo podobný růst pouze Slovensko. Z dat také vyplývá, že v rámci
komerčních nemovitostí dosahují nejvyšší výnosnosti průmyslové nemovitosti.

Investování do nemovitostí bývá v České republice zužováno pouze na investiční nákupy
bytových jednotek či bytových domů. Důvodem tohoto zužování je relativně snadná
konstrukce financování a jednoduše pochopitelný investiční model. Investoři si nicméně
neuvědomují rizika a náklady takové investice – zejména náklady na údržbu a správu
nemovitostí, riziko prudkého výkyvu cen či kreditní riziko nájemce.

Tyto faktory pak takovou
investici “prodražují”. Naopak při investování do průmyslových nemovitostí tento problém
odpadá, neboť jsou tato rizika přenesena na třetí subjekt a investice je navíc likvidnější.
Z pohledu investora do průmyslových nemovitostí má tento podnikatelský model jednu
velkou výhodu. Výnosy z pronájmu dané průmyslové nemovitosti jsou po uzavření nájemní
smlouvy dlouhodobě garantované a předvídatelné. U průmyslových nemovitostí tak nehrozí,
že vám odejde nájemník a vy do doby než najdete jiného nájemníka, budete bez výnosů
z nájemného.

Z pohledu kvantitativní komparace výnosnosti a rizikovosti investic do nemovitostí vyplývá,
že průmyslové nemovitosti dosahují nejen vyšší průměrné roční výnosnosti (za posledních
pět let průměrně téměř 8 % ročně oproti 3-5 % u rezidenčních nemovitostí), ale i nižšího
rizika.

Riziko je dle směrodatné odchylky v průměru 11 krát nižší.
Investování do průmyslových nemovitostí je dnes možné i pro běžné investory, nejen pro
velké korporátní klienty. Při těchto investicích lze totiž využít zprostředkovatele, kteří zajistí
technickou stránku investice, a koncovému investorovi tak nejenom odpadnou
administrativní náklady, ale rovněž je pak taková investice dostupnější z pohledu minimální
investované částky.

Sdílet povoleno.