Obchodní podmínky

journalist obchodnik

Obchodní Podmínky použití služby na informačním zpravodaji obchodník.xyz

Obchodník.xyz umožňuje uživatelům a také VIP členům obchodníka,nakupovat studijní materiály v elektronické formě tedy ve formátu pdf (většinou) a získat informační náskok.Obchdodník CZ & SK se především zabývá zpravodajstvím ze světa „byznysu“ ekonomiky a investic.

Knihou se rozumí elektronická kniha většinou ve formátu PDF,kterou je možno číst v mobilu,tabletu a také v PC.Knihy jsou dodávány okamžitě po zaplacení.

Uživatelem rozumíme obyčejného návštěvníka stránek, který si koupí zboží z e-shopu a tím se registruje na stránky(zdarma),dále se pod tímto pojmem rozumí člen který zaplatil členství na rok formou příspěvku na provoz stránek je to tedy VIP-člen(uživatel).

VIP-člen má vyšší slevy,levnější služby například reklamu na našich stránkách.Mnoho jiného více v příslušné sekci na webu.Pro aktuální možnosti platebních metod navštivte(klik).

E-knihy mají elektronickou formu,zboží je nehmotné povahy obchodník.xyz a jeho moderátoři,tvůrci obsahu ručí a garantují celistvost,jazyčnost(pokud je kniha v češtině je česká,pokud je v EN je anglická),po zaplacení kreditem nebo platebními metodami je nejprve zboží uhrazeno a vzápětí několika vteřin je zákazník nebo VIP-člen obdrží s dokladem,odkaz ke stažení je jak na objednávce “zaplacené” tak po zaplacení v sekci na webu můj účet: stažení.

REKLAMACE: se u tohoto typu zboží zpravidla neuplatňuje,nicméně pokud bude e-kniha nefunkční,soubor poškozený,popřípadě bude problém se servery poskytovatelů bereme odpovědnost a při reklamaci uvedete název zboží z e-shopu,číslo objednávky nebo faktury a váš email-pokud možno spojen s vaší registrací zde,nejbližší moderátor stránek prověří do 48h podnět,v první fázi vám poskytneme odkaz funkční k doručení zboží a dostanete speciální slevu na další nákup.Jestliže bude reklamace neoprávněná tj.odkaz bude funkční a také kniha budete suspendován(a) stažením až 1000 Kreditu.Abychom tak zamezili zbytečným a falešným neexistujícím hlášením.Protože registrace je zde pro zákazníky zdarma.Ovšem VIP-členové budou specifikování níže.Speciální provizní podmínky pro webmastery/blogery majitele stránek facebooku ZDE

AFFILIATE REGISTRACE

“Provozovatelem” provizního systému a stránek www.obchodnik.xyz je Michal & Jana Pořízkovi., se sídlem Nádražní 33/13, Praha 5, 150 00 (dále jen “Obchodnik,web,poskytovatel”) definuje tyto obchodní podmínky pro uživatele stránek.Uživatel je povinen při poskytování informací počínat v souladu s platnými právními předpisy a je povinen dodržovat níže uvedené podmínky a pravidla:

1. v případě, že uživatel uvádí svůj e-mail, je povinen uvést svůj skutečný e-mail. Na tento uvedený email může dostávat kdykoli informace týkající se služby.Po každé Vámi provedené platbě je lepší (rychlejší) kontaktovat někoho kdo má pro dnešní den na starost emailovou podporu i o svátku na : [email protected] jinak máme až 5 hodin na připsání kreditu pro eShop a 48h vyřízení obecného dotazu,přednost mají VIPčlenové.

2. poskytovatel má právo, po předchozím upozornění zrušit uživatelský účet, včetně zablokování přístupu na servery provozované poskytovatelem, pokud se uživatel dopustí porušení těchto Podmínek

3. uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě že dojde ze strany uživatele k porušení těchto Podmínek, má poskytovatel vedle sankcí uvedených v předchozím bodě nárok na smluvní pokutu, která se rovná zůstatku kreditů náležející účtu uživatele. Nárok na náhradu škody není tímto dotčen.

4. k uveřejňování reklamy je výlučně oprávněn poskytovatel. Uživatel (nesmí vkládat na server (do profilů ) na obchodnik.xyz jakoukoliv placenou nebo neplacenou reklamu (odkazy apod.) případně reklamu třetích osob.

5. uživatel, ani žádná třetí strana nejsou jakkoliv oprávněni zpoplatňovat (předprodávat) obsah umístěný na serveru obchodnik.xyz, a to bez předchozího písemného oprávnění od poskytovatele služby.

6. poskytovatel se zavazuje, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, chránit veškeré údaje uživatele získané při registraci.

7. V případě SMS platby (nákup kreditů) není vaše telefonní číslo použito pro marketingové účely poskytovatele, případně třetích stran.

8. Pro nákup kreditů má Plátce možnost využít službu elektronických peněženek podle aktuálnosti v nabídce“Dobít Kredit“ aktuálně podporujeme PayPal a Bitcoiny.

9. Kupující,člen a VIP-člen je povinnen informovat alespoň elektronicky-emailem na : [email protected] o zaslání platby pro připsání(dobití kreditu) Prodávající (obchodnik.xyz) připíše kredity ihned po přijetí potvrzení o úhradě.

10. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti Plaťmobilem.a.s,Airtoy a.s.,PayPal,EPMS, s.r.o,SpylabSecurity (Crypto)dle aktualizace těchto podmínek.

11. Vrátit kupní cenu v kryptoměně není možné.

11. Přihlášení našich členů je vždy přes https protokol /zabezpečený a šifrovaný tedy https://obchodnik.xyz

Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.Nesdělujeme žádné data.

12. Odsouhlasením podmínek dává uživatel poskytovateli souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které uživatel uvede při registraci, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

13. jakýkoliv pokus o poškození funkcionality služby bude stíhán a proti takové osobě bude uplatňována náhrada za vzniklé škody.

14. uživatel je povinen zdržet se jakéhokoliv klamavého či podvodného jednání a to jak ve vztahu k poskytovateli, tak k dalším uživatelům služby.

15. poskytovatel nenese odpovědnost za rychlost připojení a případnou nedostupnost služby.Technické výluky nebo technické zásahy administrátory webových stránek popřípadě moderátory různých obsahů na stránkách jsou vždy avizovány na sociálních sítích a to s předstihem.

16. Kredit je možné převést zpět s 80% odkupném,čili u kreditu 100 ,-Kč je Vám vrácena částka 20,-Kč na PayPal pokud nemáte elektronickou peněženku je potřeba ji před zažádáním formou emailu na : [email protected] mít funkční PayPal. Peněženku založíte zde : www.paypal.com

17. Zboží je dodáno okamžitě,elektronické produkty e-knihy,archívy jsou k dispozici 24h pro stažení z odkazů:

a) který jako příchozí na váš email uvedený při registraci na obchodníkovi i s vyřízenou objednávkou vč.faktury (nejsme plátci DPH).

b) nebo stáhnout elektronické knihy si můžete po přihlášení na webu  sekce : můj účet/stažení:

https://obchodnik.xyz/muj-ucet/downloads/

U platby přes paypal je také dodávka instantní,platbou kreditem také. Respektování všech výše uvedených pravidel uživatelem při využívání služeb se považuje za podmínku nutnou oprávněného využívání služeb a naopak jakékoliv porušení výše uvedených pravidel uživatelem při využívání služeb se považuje za neoprávněné použití služby.

18. V případě, že máte důvod věřit, že kterýkoliv uživatel služby porušuje Vaše autorská práva, nebo používá službu k šíření protiprávního obsahu, zašlete nám prosím e-mail na adresu [email protected], který bude obsahovat alespoň tyto základní informace:

Vaše jméno, adresu, příp. tel. číslo

Uveďte prosím Váš e-mail, na kterém Vás můžeme kontaktovat

Specifikace závadného obsahu, v případě protiprávního obsahu, prosím, popište závadný obsah.s

Uveďte, prosím, přesný link (pokud jich je víc, tak všechny) k závadnému obsahu.

Uživatel výslovně souhlasí s využíváním uvedených kontaktů (email, telefonní číslo) za účelem šíření obchodních sdělení, která budou zahrnovat jak obchodní sdělení týkající se služeb na obchodnik.xyz , tak výrobků a služeb třetích stran.

19. V již poskytnutém plnění služby (odeslání notifikačního emailu s odkazy) nemá uživatel nárok na odstoupení od smlouvy.

20. Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto podmínek. Jakékoliv změny těchto podmínek nabývají účinnosti po zveřejnění a stanoveným dnem určeným poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému uživateli pouze v případě, že uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany uživatele se považuje pokračování v používání služeb ze strany uživatele i po datu určeném poskytovatelem jako datum účinnosti změny těchto podmínek. Pokud uživatel se změnami těchto podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání služeb po datu určeném poskytovatelem jako datum účinnosti změny podmínek. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že uživatel, který se již v minulosti zaregistroval v rámci užívání služeb přede dnem účinnosti těchto podmínek a nadále na základě původní registrace užívá služby, stává se bez dalšího uživatelem dle těchto podmínek.

21. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti ze smluvního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem dle těchto podmínek mohou být zcela nebo zčásti převedeny na třetí osoby dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Převod práv a povinností ze smluvního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem nemá vliv na platnost a účinnost těchto podmínek či smluv uzavřených mezi uživatelem a poskytovatelem dle těchto podmínek. Převod práv a povinností dle tohoto ustanovení bude uživateli oznámen způsobem dle předchozího bodu těchto podmínek.

22. Uživatel má právo poskytnuté služby reklamovat a to formou emailu na [email protected] Poskytovatel služby má povinnost uplatněnou reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamačního řízení uživatele nejpozději do 90 dnů od uplatnění,oznámení reklamace a informovat o výsledku řízení.Kredit nevyčerpaný a zůstatky mají na našem webu platnost 2 let popř.jej převedeme do jiných služeb nebo si jej můžete nechat vyplatit.

 

23. Veškerá komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem bude probíhat prostřednictvím elektronické pošty a webového formuláře.

24. Strany si v souladu s § 1752 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, sjednávají, že Poskytovatel je oprávněn jednostranně a v přiměřeném rozsahu změnit znění těchto Podmínek. Změnu Podmínek Poskytovatel oznámí Uživatelům podle čl. 14 těchto Podmínek. Nebude-li Uživatel se změnou Podmínek souhlasit, je oprávněn změnu Podmínek odmítnout tím, že zruší svůj uživatelský účet a tak ukončí užívání Služby. Pokud tak neučiní do 30 dnů od oznámení o změně Podmínek, má se za to, že nové znění Podmínek přijal a je jím vázán.

25. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti z těchto Podmínek anebo související s poskytováním Služby je Poskytovatel oprávněn bez omezení převést na jakoukoliv třetí stranu.

26.U plateb kryptoměnou Bitcoin je zahrnuta fluktuační sazba která může v okamžiku zpracování a  v kotaci ceny CZK/BTC změnit výslednou cenu až o 7%.

27. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

Jsme s Vámi již od roku 2006 kdy jsme začínali na blogovací platformě bloger.cz.

Kontakt: [email protected]

Tyto podmínky používání služby obchodnik.xyz nabývají účinnosti dne 24. 8. 2017.