Prodej spoluvlastnických podílů 1/4 na orné půdě – Ořechov, okr. Brno-venkov

Prodej spoluvlastnických podílů 1/4 na orné půdě – Ořechov, okr. Brno-venkov
Hlasujte prosím.

V rámci insolvenčního řízení nabízíme k prodeji formou výběrového řízení o nejvyšší nabídku spoluvlastnické podíly id. 1/4 na pozemcích parc. č. 5034 (orná půda o výměře 21.518 m2) a parc. č. 5036 (orná půda o výměře 974 m2) v k. ú. Ořechov. Pozemky jsou užívány jako orná půda, nachází se na okraji zastavěného území obce a sousedí s komunikací. Nad severní částí pozemku parc. č. 5034 je umístěno vzdušné vedení VVN s jedním stožárem, toto omezení je malé, zemědělská činnost není omezena. Pozemky jsou pronajaty místnímu nájemci, který na pozemcích hospodaří. Nájemní smlouva je pro zájemce k dispozici k nahlédnutí u insolvenčního správce. Minimální požadovaná nabídková cena za pozemky činí 170.000,-Kč. Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. V podepsané písemné nabídce prosím uveďte identifikační údaje zájemce, kontaktní údaje a nabízenou kupní cenu. Nabídky je možné podávat do 15.6. 2018 na adresu JUDr. Hana Stesková, Vídeňská 228/7, Brno, 639 00, tel. 739658562.
Náš sponzor pro tento měsíc Broker se 7.000.000 klienty bonus 24 000Kč na obchodování bez vkladu.
Kupte si tady odkaz na váš obchod/stránku Tisíce odkazů na váš web za měsíc.
Více ke čtení naleznete zde: Prodej spoluvlastnických podílů 1/4 na orné půdě – Ořechov, okr. Brno-venkov

Sdílet povoleno.