VŘ č. OSU/003/2018 na prodej nemovitého majetku v k.ú. Loštice

VŘ č. OSU/003/2018 na prodej nemovitého majetku v k.ú. Loštice
Hlasujte prosím.

VŘ č. OSU/003/2018 bude probíhat od 12. 2. 2018 do 13. 3. 2018 na pozemek v k.ú. Loštice, kupní cena 30 000,-Kč- parcela č. 1572 o výměře 159 m2, ostatní plocha, jiná plocha, včetně součástí, které tvoří zbytky původní stavby a příslušenství, které tvoří oplocení, v katastrálním území Loštice, obec Loštice, vedený u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk a zapsaný na LV č. 60000.Popis prodávaného majetkuPozemek se nachází v zastavěné části města Loštice a je volně přístupný ze silnice. Pozemek se nachází mezi dvěma rodinnými domy. Je mírně svažitý se zbytky původní stavby domu s oplocením. Na pozemku není možné uskutečnit výstavbu rodinného domu, lze ho využít spíše jako zahradu nebo jako pozemek pro výstavbu nebytového prostoru. Pozemek je dotčen plynárenským zařízením ve vlastnictví RWE GasNet, s.r.o. a podzemní sítí NN ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. K převáděnému pozemku je zřízeno věcné břemeno umístění a provozování zařízení distribuční soustavy, VnK, TS a NNk ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s.
Náš sponzor pro tento měsíc Broker se 7.000.000 klienty bonus 24 000Kč na obchodování bez vkladu.
Kupte si tady odkaz na váš obchod/stránku Tisíce odkazů na váš web za měsíc.
Více ke čtení naleznete zde: VŘ č. OSU/003/2018 na prodej nemovitého majetku v k.ú. Loštice

Sdílet povoleno.